پایگاه خبری استان خوزستان www.atrkaroon.ir

امروز: ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت: ۲:۱۴ ب.ظ

خدمتی دیگر از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

خوزستان"عطرکارون"سید محمد مرعشی مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان :سرویس غیرحضوری پرداخت کمک هزینه پروتز و اورتوز راه اندازی شد...

خوزستان”عطرکارون”به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان ؛ سیدمحمد مرعشی مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری گفت : در راستای بهبود خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش مراجعات متقاضیان به شعب و مراکز درمانی سازمان، افزایش رضایتمندی بیمه شدگان، توسعه خدمات دیجیتال و سرویس غیرحضوری پرداخت کمک هزینه پروتز و اورتوز راه اندازی شد .
مدیر کل استان افزود : متقاضیان بهره مندی از سرویس غیر حضوری پرداخت کمک هزینه  می توانند از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی ‏ es.tamin.ir  و با ورود به منوی بیمه شدگان‏‏‏‏‏/ حمایتهای کوتاه مدت‏‏‏‏‏/ درخواست کمک هزینه پروتز و اورتوز  نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مربوطه (گواهی تجویز پزشک و فاکتور خرید و مستندات تشخیصی و درمانی مورد استناد پزشک معالج و حسب مورد کارت گارانتی) اقدام نمایند.

لینک کوتاه:

http://atrkaroon.ir/?p=26617

مدیر مسئول و صاحب امتیاز :فرهادیان بابادی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز :فرهادیان بابادی

آخرین اخبار