پایگاه خبری، تحلیلی استان خوزستان www.atrkaroon.ir

امروز: 16 تیر 1401 ساعت: 12:03 ق.ظ

سازمان مردم نهاد مهمترین گروههایی هستند جهت انعکاس مسائل و مشکلات به مسئولین

خوزستان"عطرکارون"داریوش مرادی مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد و پژوهش آسیبهای اجتماعی استان خوزستان گفت: سازمانهای مردم نهاد با توجه به نقش واسطه گری خود همواره که باتوجه به وجود مسائل متعدد و از سویی توان تخصصی تشکل های مردمی قطعا فراهم سازی شرایط فعالیت برای آنان نتایج موثری را در این حوزه رقم خواهد زد..

خوزستان”عطرکارون”داریوش مرادی مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد و پژوهش آسیبهای اجتماعی استان خوزستان گفت: سازمانهای مردم نهاد با توجه به نقش واسطه گری خود همواره که باتوجه به وجود مسائل متعدد و از سویی توان تخصصی تشکل های مردمی قطعا فراهم سازی شرایط فعالیت برای آنان نتایج موثری را در این حوزه رقم خواهد زد و یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی عام المنفعه است که از تجمع افراد داوطلب با اهداف انسان دوستانه، تعاونی و غیرانتفاعی که خودشان را با شرایط گروه های معینی در درون جامعه هماهنگ می کنند؛ تشکیل میشود. این سازمان ها در سطح محلی، ملی و بین المللی بر طبق قوانین هر کشور تشکیل و سازمان می یابند.

مرادی گفت: سازمانهای مردم نهاد با توجه به نقش واسطه گری خود همواره که باتوجه به وجود مسائل متعدد و از سویی توان تخصصی تشکل های مردمی قطعا فراهم سازی شرایط فعالیت برای آنان نتایج موثری را در این حوزه رقم خواهد زد و یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی عام المنفعه است که از تجمع افراد داوطلب با اهداف انسان دوستانه، تعاونی و غیرانتفاعی که خودشان را با شرایط گروه های معینی در درون جامعه هماهنگ می کنند؛ تشکیل میشود. این سازمان ها در سطح محلی، ملی و بین المللی بر طبق قوانین هر کشور تشکیل و سازمان می یابند.

وی افزود:سمن ها می توانند به عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه به درستی ایفاکرده و قدم های اصولی در این میان بردارند که البته لزوم حمایت اساسی دولت و برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقای سطح کیفی به تناسب سطح کمی آن ضروری است.آنان به منظور رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، زمینه و بستری را برای تسهیل در اجرای سیاستها و تصمیم گیریهای نظام سیاسی فراهم میآورند.

مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد و پژوهش آسیبهای اجتماعی بیان داشت: سازمانهای مردم نهاد با توجه به نقش واسطه گری خود همواره مهمترین گروهها جهت انعکاس مسائل و مشکلات به مسئولین بوده اندکه باتوجه به وجود مسائل متعدد و از سویی توان تخصصی تشکل های مردمی قطعا فراهم سازی شرایط فعالیت برای آنان نتایج موثری را در این حوزه رقم خواهد زد و نیت خیرخواهانه، انساندوستانه و داوطلبانه بودن از جمله مشخصات بارزسازمانهای مردم نهاد است که رسالت آنان را در این زمینه خطیر ساخته است بنابراین می توان گفت سمن ها، سفیران و بازوان دولت در اجرای برنامههای فرهنگی در جامعه بوده و خواهند توانست با شناخت دقیق متأثر از برقراری ارتباط بامردم نقش موثری را در کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگ سازی آن ایفا کنندسازمانهای مردم نهاد با جلب مشارکتهای عمومی مردم و ایجاد انگیزه در

مرادی در خصوص نحوه استفاده از معافیت مالیاتی گفت:سازمان های مردم نهاد پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت حقوقی ، جهت استفاده از معافیت مالیاتی باید به دفاتر سازمان
امور مالیاتی مربوطه مراجع نموده و اقدام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمایند. پس از تسلیم اظهار نامه مالیاتی به همراه مدارک مثبته دال بر فعالیت عام المنفعه و غیر انتفاعی مثل اساسنامه و پروانه و سند ثبت سازمان، کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از بررسی و تایید فعالیت غیردولتی و عام المنفعه و غیر انتفاعی سمن، نسبت به صدور معافیت مالیاتی برای سازمان مردم نهاد اقدام می گردد .

وی در پایان یادآور شد عدم مراجعه سمن به دفاتر امور مالیاتی و عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی به منزله تخلف تلقی شده و منجر به تعیین بدهی برای سمن از سوی دفاتر امور مالیاتی خواهد شد. لذا سازمان های مردم نهاد جهت استفاده از معافیت مالیاتی حتما بایدنسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

 

 سکینه فرهادیان بابادی

سکینه فرهادیان بابادی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

http://atrkaroon.ir/?p=28215

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار