به گزارش پایگاه خبری عطر کارون، مهران کریمیان در خصوص جزئیات برخورد خشن با معلولان در مرکز توانبخشی اهواز گفت: این اتفاق در یک مرکز خصوصی و غیر دولتی رخ داده و فیلم به چندین ماه گذشته مربوط می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خوزستان افزود: دو تن از پرسنل این مرکز برای کنترل یک فرد توان‌خواه دارای معلولیت ذهنی اقدام به مهار فیزیکی غیر اصولی و غیرحرفه‌ای کرده‌اند.

وی تاکید کرد: به مرکز دستور اخراج این دو نفر داده شد و این افراد پرسنل بهزیستی نبوده‌اند و استخدامی مرکز توان‌بخشی هستند که اکنون باید اخراج شوند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان افزود: مقرر شد که این افراد به مراجع قضائی معرفی شوند و مسئول فنی مرکز که مدیریت این مرکز توان‌بخشی را برعهده داشت از کار تعلیق و فرد دیگری جایگزین شد.

کریمیان گفت: تعطیلی این مرکز هیچ کمکی نمی‌تواند بکند، چون ۱۰۰ نفر توان‌خواه تحت پوشش این مرکز توان‌بخشی هستند و به دشواری بسیار می‌توان مرکز دیگری جایگزین کرد از سوی دیگر به مرکز مذکور اخطار کتبی داده شد که در صورت تکرار رفتارهای غیر حرفه‌ای مرکز تعطیل می‌شود.